Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Gamemakers ApS som er 100% ejet af Rikas ApS (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Gamemakers ApS
Industrihegnet 8C
4030 Tune
CVR-nr. 40558160
kontakt@gamemakers.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

Levering af produkter og ydelser
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt og/eller tegnet abonnement på.

Kundeservice
Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger. F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs-og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport

Følsomme persondata

 • Vi registrerer ingen personfølsomme data

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt og samarbejde, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendig for forfølgelsen af den legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektivkundeservice.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

1.Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

2.Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine person-oplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. I forbindelse med produktudvikling og statistik

Formål

Forretnings-og produktudvikling

 • Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.

Statistik

 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs-og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.
 • Køn
 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

1.Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

2.Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

3.Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data-og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA, Indien, Vietnam. Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

 1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f. eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
 2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder.

4. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

 • Navn, e-mail-adresse og telefonnummer.
 • Navn, adresse, e-mail-adresse.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.Det kan du gøre ved at skrive til os på kontakt@gamemakers.dk
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: kontakt@gamemakers.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde –dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.